Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Caractere juridice ale contractului de intermediere

Contractul de intermediere are următoarele caractere juridice:

  • este un contract consensual

El este valabil încheiat prin simplu consimţământ al intermediarului cu clientul, fără vreo formalitate suplimentară independent de natura contractului pe care urmează să-l încheie clientul cu terţul.

  • este un contract cu titlu oneros.

Fiecare din părţi dorește obţinerea unui folos patrimonial. Caracterul oneros este prezumat, dat fiind faptul că intermediarul efectuează activitatea de intermediere cu titlu profesional.

Însă nimic nu împiedică părţile să încheie contractul gratuit, intermediarul desfăşurând activitatea fără nici o remuneraţie.

Intermediarul are dreptul la remuneraţie din partea clientului, numai atunci când contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale. În toate cazurile în care contractul nu se încheie sau se încheie dar nu ca urmare a intermedierii, intermediarul nu are dreptul la remuneraţie.

  • este un contract comutativ

Părţile contractante cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor pe care şi le asumă încă din momentul încheierii contractului. Obligaţiile intermediarului şi ale clientului nu depind de hazard sau de variabile aleatorii.

  • este un contract sinalagmatic

Naşte pentru părţile contractante drepturi şi obligaţii reciproce şi independente. Intermediarul se obligă faţă de client să găsească pentru acesta un partener în vederea încheierii unui anumit contract, iar clientul se obligă să achite intermediarului remuneraţia stabilită.

Obligaţia pe care şi-o asumă intermediarul este obligaţie de a face.

  • este un contract intuitu personae.

Persoana partenerului de contract presupune loialitate, încredere reciprocă şi adeseori promptitudine. În nici un caz clientul nu alege aleatoriu intermediarul.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.